internet za turiste

Svaki gost danas želi brz pristup informacijama, konstantan i jeftin kontakt sa svojim naj bližima i sve ono što pružaju moderne IT tehnologije. Vi mu to kao iznajmljivač ili ugostitelj možete pružiti uz minimalna ulaganja (par stotina kuna) a uz ozbiljno unaprijeđenje vaše usluge. Vaša je dobit mnogostruka od jednostavnog unapređenja vaše ponude do direktne financijske dobiti kroz naplatu paušala za korištenje usluge iako danas svi nude besplatan pristup.

o

Saznajte kako gostima dati jeftin i dobar internet ovdje

Želite saznati više o ovoj usluzi kontaktirajte nas klikom na link “kontakt” pri vrhu ove stranice  

o

Osnovni preuvjeti

Bili vi ugostitelj ili iznajmljivač osnovna za internet je FIKSNA TELEFONSKA LINIJA. Za one koji još nemaju adsl liniju iako su u manjini trebali bi to zatražiti od svog pružatelja usluga fiksne telefonije. Svakako postoji i bezžični internet ali on ozbiljno radi na određenim lokacijama . 

 

- za ugostitelje -

Tako  će gosti rađe konzumirati usluge na mjestu sa kojeg mogu besplatno komunicirati i koristiti druge IT usluge nego na mjestu gdje im je ta usluga uskraćena i rado će se vraćati u vaše kafiće, restorane ili drugo. Jasno je da su tako prometi veći i samim time i dobit.

- za iznajmljivače -

Korištenjem “flat rate” pretplate vaš mjesečni račun ne može biti viši od dogovorenog bez obzira koliki je promet napravljen. Ako omogućite gostima da troše zajedno sa vama sve jedno će vaši računi ostati jednaki a vi možete gostu paušalno na sedmičnoj razini po apartmanu naplatiti pružanje dodatnih usluga recimo 10 eura.

Kako to radi ? 

Gdje je osnovni preduvjet zadovoljen potrebno je samo  pokriti bez žičnim signalom sve dijelove vašeg objekta gdje bi korisnicima bio omogućen pristup mreži. Za iznajmljivače je to svaki apatrman a za ugostitelje je to ugostiteljski prostor (restoran, kafić, terase)

Način na koji  se ovo treba izvesti uz naj manje moguće troškove a da signali budu postojani je naša briga.

Kolika su mi ulaganja ?

Jedan access point može pokriti dva, tri apartmana ili cijeli kafić a košta dvijestotinjak kuna.  Njega je potrebno instalirati i programirati za što je potrebno još dvijestotinjak kuna. I to je to.

Share